Yêu Khác Thương Hại

Ca sĩ:
Thanh Hưng

Sáng tác / Sản xuất: Thanh Hưng

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#402
Tuần 37
#447
Tuần 36
#461
Tuần 35
#463
Tuần 34
#518
Tuần 33
#730
Tuần 32
#786
Tuần 31
#846
Tuần 30
#826
Tuần 29
#573
Tuần 28
#531
Tuần 27
#755
Tuần 26
#764
Tuần 25
#754
Tuần 24
#770
Tuần 23
#725
Tuần 22
#736
Tuần 21
#716
Tuần 20
#707
Tuần 19
#680
Tuần 18
#697
Tuần 17
#610
Tuần 16
#604
Tuần 15
#578
Tuần 14
#578
Tuần 13
#572
Tuần 12
#457
Tuần 11
#458
Tuần 10
#434
Tuần 9
#409
Tuần 8
#408
Tuần 7
#518
Tuần 6
#496
Tuần 5
#483
Tuần 4
#424
Tuần 3
#412
Tuần 2
#375
Tuần 1
#284
Tháng 12
#247
Tháng 11
#302
Tháng 10
#333
Tuần 52
#359
Tuần 51
#279
Tuần 50
#270
Tuần 49
#261
Tuần 48
#281
Tuần 47
#272
Tuần 46
#276
Tuần 45
#238
Tuần 44
#205
Tuần 43
#193
Tuần 42
#343
Tuần 41

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *