Yêu Em Dại Khờ

Ca sĩ:
Lou Hoàng

Sáng tác / Sản xuất: Nguyên Jenda

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#146
Tuần 37
#145
Tuần 36
#140
Tuần 35
#114
Tuần 34
#116
Tuần 33
#127
Tuần 32
#144
Tuần 31
#137
Tuần 30
#121
Tuần 29
#41
Tuần 28
#35
Tuần 27
#111
Tuần 26
#119
Tuần 25
#128
Tuần 24
#147
Tuần 23
#102
Tuần 22
#129
Tuần 21
#112
Tuần 20
#99
Tuần 19
#84
Tuần 18
#96
Tuần 17
#44
Tuần 16
#40
Tuần 15
#32
Tuần 14
#26
Tuần 13
#31
Tuần 12
#11
Tuần 11
#8
Tuần 10
#7
Tuần 9
#7
Tuần 8
#7
Tuần 7
#25
Tuần 6
#14
Tuần 5
#14
Tuần 4
#2
Tuần 3
#1
Tuần 2
#12
Tuần 1

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *