Xin Một Lần Ngoại Lệ

Ca sĩ:
Keyo

Sáng tác / Sản xuất: Keyo

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#85
Tuần 37
#70
Tuần 36
#66
Tuần 35
#62
Tuần 34
#62
Tuần 33
#69
Tuần 32
#79
Tuần 31
#79
Tuần 30
#77
Tuần 29
#26
Tuần 28
#21
Tuần 27
#49
Tuần 26
#79
Tuần 25
#61
Tuần 24
#56
Tuần 23
#32
Tuần 22
#44
Tuần 21
#35
Tuần 20
#22
Tuần 19
#15
Tuần 18
#28
Tuần 17
#11
Tuần 16
#11
Tuần 15
#12
Tuần 14
#11
Tuần 13
#18
Tuần 12
#28
Tuần 11

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *