Xao Xuyến

Ca sĩ:
Bình Minh Vũ

Sáng tác / Sản xuất: Mr Siro

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#852
Tuần 33
#927
Tuần 32
#918
Tuần 31
#956
Tuần 30
#950
Tuần 29
#678
Tuần 28
#636
Tuần 27
#881
Tuần 26
#880
Tuần 25
#864
Tuần 24
#895
Tuần 23
#815
Tuần 22
#825
Tuần 21
#812
Tuần 20
#772
Tuần 19
#724
Tuần 18
#731
Tuần 17
#657
Tuần 16
#638
Tuần 15
#624
Tuần 14
#604
Tuần 13
#613
Tuần 12
#478
Tuần 11
#483
Tuần 10
#436
Tuần 9
#384
Tuần 8
#376
Tuần 7
#402
Tuần 6
#308
Tuần 5
#304
Tuần 4

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *