Vô Tình

Ca sĩ:
Xesi, Hoaprox

Sáng tác / Sản xuất: Xesi

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#66
Tuần 33
#68
Tuần 32
#65
Tuần 31
#60
Tuần 30
#57
Tuần 29
#46
Tuần 28
#28
Tuần 27
#41
Tuần 26
#41
Tuần 25
#39
Tuần 24
#31
Tuần 23
#29
Tuần 22
#38
Tuần 21
#25
Tuần 20
#16
Tuần 19
#22
Tuần 18
#20
Tuần 17
#17
Tuần 16
#15
Tuần 15
#13
Tuần 14
#8
Tuần 13
#9
Tuần 12
#9
Tuần 11
#7
Tuần 10
#8
Tuần 9
#13
Tuần 8
#10
Tuần 7
#6
Tuần 6
#4
Tuần 5
#4
Tuần 4
#6
Tuần 3
#3
Tuần 2
#1
Tuần 1
#1
Tháng 12
#1
Tháng 11
#129
Tháng 10
#2
Tuần 52
#1
Tuần 51
#1
Tuần 50
#1
Tuần 49
#1
Tuần 48
#1
Tuần 47
#2
Tuần 46
#1
Tuần 45
#1
Tuần 44
#4
Tuần 43
#39
Tuần 42
#134
Tuần 41
#234
Tuần 40

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *