Tiễn Khách

Ca sĩ:
Bích Phương

Sáng tác / Sản xuất: Phạm Thanh Hà, Tiên Cookie

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#574
Tuần 28
#378
Tuần 27
#559
Tuần 26
#605
Tuần 25
#608
Tuần 24
#608
Tuần 23
#814
Tuần 22
#830
Tuần 21
#454
Tuần 20
#309
Tuần 19
#316
Tuần 18
#385
Tuần 17
#595
Tuần 16
#273
Tuần 15
#277
Tuần 14
#432
Tuần 13
#433
Tuần 12
#367
Tuần 11
#368
Tuần 10
#242
Tuần 9
#433
Tuần 8
#293
Tuần 7
#427
Tuần 6
#426
Tuần 5
#439
Tuần 4
#379
Tuần 3
#479
Tuần 2
#458
Tuần 1
#323
Tháng 12
#356
Tuần 52
#349
Tuần 51
#333
Tuần 50
#269
Tuần 49
#386
Tuần 48

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *