Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng

Ca sĩ:
Bảo Anh

Sáng tác / Sản xuất: Mr Siro

Nghe trực tuyến:
Xem MV:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#222
Tuần 37
#243
Tuần 36
#238
Tuần 35
#211
Tuần 34
#209
Tuần 33
#226
Tuần 32
#240
Tuần 31
#254
Tuần 30
#274
Tuần 29
#148
Tuần 28
#130
Tuần 27
#253
Tuần 26
#261
Tuần 25
#274
Tuần 24
#297
Tuần 23
#263
Tuần 22
#298
Tuần 21
#287
Tuần 20
#283
Tuần 19
#261
Tuần 18
#283
Tuần 17
#199
Tuần 16
#211
Tuần 15
#198
Tuần 14
#181
Tuần 13
#197
Tuần 12
#129
Tuần 11
#118
Tuần 10
#112
Tuần 9
#93
Tuần 8
#115
Tuần 7
#211
Tuần 6
#174
Tuần 5
#166
Tuần 4
#151
Tuần 3
#145
Tuần 2
#110
Tuần 1
#125
Tháng 12
#105
Tháng 11
#78
Tháng 10
#74
Tháng 9
#85
Tháng 8
#98
Tuần 52
#140
Tuần 51
#126
Tuần 50
#115
Tuần 49
#121
Tuần 48
#176
Tuần 47
#158
Tuần 46
#113
Tuần 45
#110
Tuần 44
#100
Tuần 43
#99
Tuần 42
#88
Tuần 41
#93
Tuần 40
#74
Tuần 39
#74
Tuần 38
#68
Tuần 37
#79
Tuần 36
#77
Tuần 35
#68
Tuần 34
#69
Tuần 33
#77
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *