Sometimes

Ca sĩ:
HER

Sáng tác / Sản xuất: Dani,Kai Đinh

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#1443
Tuần 37
#1434
Tuần 36
#1394
Tuần 35
#1363
Tuần 34
#1339
Tuần 33
#1349
Tuần 32
#1349
Tuần 31
#1316
Tuần 30
#1310
Tuần 29
#1084
Tuần 28
#1099
Tuần 27
#1247
Tuần 26
#1223
Tuần 25
#1191
Tuần 24
#1169
Tuần 23
#1120
Tuần 22
#1100
Tuần 21
#1061
Tuần 20
#1026
Tuần 19
#975
Tuần 18
#946
Tuần 17
#896
Tuần 16
#859
Tuần 15
#772
Tuần 14
#288
Tuần 13
#263
Tuần 12
#540
Tuần 11

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *