Sai Người Sai Thời Điểm

Ca sĩ:
Thanh Hưng

Sáng tác / Sản xuất: Thanh Hưng

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#36
Tuần 37
#39
Tuần 36
#42
Tuần 35
#37
Tuần 34
#37
Tuần 33
#41
Tuần 32
#36
Tuần 31
#34
Tuần 30
#43
Tuần 29
#45
Tuần 28
#44
Tuần 27
#32
Tuần 26
#30
Tuần 25
#27
Tuần 24
#24
Tuần 23
#19
Tuần 22
#17
Tuần 21
#17
Tuần 20
#13
Tuần 19
#12
Tuần 18
#14
Tuần 17
#12
Tuần 16
#10
Tuần 15
#11
Tuần 14
#7
Tuần 13
#7
Tuần 12
#8
Tuần 11
#9
Tuần 10
#12
Tuần 9
#12
Tuần 8
#11
Tuần 7
#4
Tuần 6
#5
Tuần 5
#3
Tuần 4
#10
Tuần 3
#8
Tuần 2
#6
Tuần 1
#8
Tháng 12
#4
Tháng 11
#2
Tháng 10
#1
Tháng 9
#1
Tháng 8
#7
Tuần 52
#6
Tuần 51
#7
Tuần 50
#8
Tuần 49
#8
Tuần 48
#11
Tuần 47
#11
Tuần 46
#4
Tuần 45
#5
Tuần 44
#5
Tuần 43
#4
Tuần 42
#2
Tuần 41
#2
Tuần 40
#2
Tuần 39
#2
Tuần 38
#1
Tuần 37
#1
Tuần 36
#1
Tuần 35
#1
Tuần 34
#1
Tuần 33
#1
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *