Quay Lưng Về Nhau

Ca sĩ:
Lê Bảo Bình

Sáng tác / Sản xuất: Lê Bảo Bình

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#262
Tuần 37
#261
Tuần 36
#263
Tuần 35
#228
Tuần 34
#230
Tuần 33
#232
Tuần 32
#244
Tuần 31
#238
Tuần 30
#234
Tuần 29
#99
Tuần 28
#78
Tuần 27
#169
Tuần 26
#167
Tuần 25
#168
Tuần 24
#177
Tuần 23
#153
Tuần 22
#167
Tuần 21
#148
Tuần 20
#144
Tuần 19
#122
Tuần 18
#125
Tuần 17
#65
Tuần 16
#68
Tuần 15
#62
Tuần 14
#50
Tuần 13
#55
Tuần 12
#33
Tuần 11
#30
Tuần 10
#39
Tuần 9
#40
Tuần 8
#41
Tuần 7
#132
Tuần 6
#85
Tuần 5
#138
Tuần 4

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *