Phải Thế Thôi

Ca sĩ:
Lê Bảo Bình

Sáng tác / Sản xuất: Lê Bảo Bình

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#465
Tuần 37
#464
Tuần 36
#447
Tuần 35
#427
Tuần 34
#420
Tuần 33
#445
Tuần 32
#468
Tuần 31
#483
Tuần 30
#485
Tuần 29
#300
Tuần 28
#266
Tuần 27
#440
Tuần 26
#455
Tuần 25
#461
Tuần 24
#483
Tuần 23
#437
Tuần 22
#445
Tuần 21
#432
Tuần 20
#424
Tuần 19
#401
Tuần 18
#409
Tuần 17
#328
Tuần 16
#340
Tuần 15
#321
Tuần 14
#320
Tuần 13
#344
Tuần 12
#259
Tuần 11
#268
Tuần 10
#251
Tuần 9
#236
Tuần 8
#241
Tuần 7
#348
Tuần 6
#302
Tuần 5
#315
Tuần 4
#266
Tuần 3
#208
Tuần 2
#180
Tuần 1
#199
Tháng 12
#181
Tháng 11
#116
Tháng 10
#149
Tháng 9
#153
Tuần 52
#197
Tuần 51
#201
Tuần 50
#196
Tuần 49
#184
Tuần 48
#219
Tuần 47
#202
Tuần 46
#188
Tuần 45
#180
Tuần 44
#161
Tuần 43
#160
Tuần 42
#148
Tuần 41
#139
Tuần 40
#105
Tuần 39
#85
Tuần 38
#62
Tuần 37
#158
Tuần 36

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *