Phai Dấu Cuộc Tình

Ca sĩ:
Bích Phương

Sáng tác / Sản xuất: Thái Thịnh

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#170
Tuần 37
#174
Tuần 36
#169
Tuần 35
#161
Tuần 34
#156
Tuần 33
#177
Tuần 32
#151
Tuần 31
#147
Tuần 30
#147
Tuần 29
#157
Tuần 28
#152
Tuần 27
#122
Tuần 26
#112
Tuần 25
#93
Tuần 24
#95
Tuần 23
#107
Tuần 22
#96
Tuần 21
#92
Tuần 20
#90
Tuần 19
#92
Tuần 18
#98
Tuần 17
#95
Tuần 16
#87
Tuần 15
#96
Tuần 14
#92
Tuần 13
#79
Tuần 12
#107
Tuần 11
#121
Tuần 10
#130
Tuần 9
#128
Tuần 8
#129
Tuần 7
#87
Tuần 6
#91
Tuần 5
#74
Tuần 4
#85
Tuần 3
#89
Tuần 2
#95
Tuần 1
#82
Tháng 12
#91
Tháng 11
#143
Tháng 10
#153
Tháng 9
#189
Tháng 8
#100
Tuần 52
#81
Tuần 51
#84
Tuần 50
#82
Tuần 49
#84
Tuần 48
#70
Tuần 47
#69
Tuần 46
#77
Tuần 45
#87
Tuần 44
#101
Tuần 43
#103
Tuần 42
#115
Tuần 41
#114
Tuần 40
#150
Tuần 39
#158
Tuần 38
#163
Tuần 37
#144
Tuần 36
#153
Tuần 35
#176
Tuần 34
#178
Tuần 33
#182
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *