Nụ Hôn Cuối Cùng

Ca sĩ:
Quang Hà
,
Thu Ba

Sáng tác / Sản xuất: Nguyễn Quang

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#1461
Tuần 37
#1439
Tuần 36
#1402
Tuần 35
#1376
Tuần 34
#1289
Tuần 33
#1375
Tuần 32
#1393
Tuần 31
#1367
Tuần 30
#1345
Tuần 29
#1297
Tuần 28
#1250
Tuần 27
#1295
Tuần 26
#1274
Tuần 25
#1224
Tuần 24
#1234
Tuần 23
#1197
Tuần 22
#1169
Tuần 21
#1129
Tuần 20
#1095
Tuần 19
#1067
Tuần 18
#1052
Tuần 17
#1032
Tuần 16
#950
Tuần 15
#1009
Tuần 14
#1005
Tuần 13
#1002
Tuần 12
#929
Tuần 11
#922
Tuần 10
#862
Tuần 9
#880
Tuần 8
#894
Tuần 7
#880
Tuần 6
#875
Tuần 5
#837
Tuần 4
#790
Tuần 3
#686
Tuần 2
#530
Tuần 1

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *