Nói Thương Nhau Đừng Làm Trái Tim Em Đau

Ca sĩ:
Bích Phương

Sáng tác / Sản xuất: Phạm Thanh Hà

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#1048
Tuần 37
#1050
Tuần 36
#993
Tuần 35
#1090
Tuần 34
#1279
Tuần 33
#942
Tuần 32
#1012
Tuần 31
#885
Tuần 30
#779
Tuần 29
#901
Tuần 28
#705
Tuần 27
#836
Tuần 26
#729
Tuần 25
#868
Tuần 24
#875
Tuần 23
#950
Tuần 22
#1017
Tuần 21
#863
Tuần 20
#427
Tuần 19
#682
Tuần 18
#611
Tuần 17
#676
Tuần 16
#676
Tuần 15
#663
Tuần 14
#692
Tuần 13
#718
Tuần 12
#716
Tuần 11
#586
Tuần 10
#497
Tuần 9
#556
Tuần 8
#468
Tuần 7
#589
Tuần 6
#610
Tuần 5
#643
Tuần 4
#538
Tuần 3
#576
Tuần 2
#570
Tuần 1
#479
Tháng 12
#506
Tuần 52
#497
Tuần 51
#506
Tuần 50
#431
Tuần 49
#522
Tuần 48

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *