Người Phản Bội

Ca sĩ:
Lê Bảo Bình

Sáng tác / Sản xuất: Lê Bảo Bình

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#116
Tuần 37
#121
Tuần 36
#131
Tuần 35
#120
Tuần 34
#119
Tuần 33
#114
Tuần 32
#111
Tuần 31
#105
Tuần 30
#105
Tuần 29
#115
Tuần 28
#108
Tuần 27
#101
Tuần 26
#102
Tuần 25
#103
Tuần 24
#98
Tuần 23
#95
Tuần 22
#90
Tuần 21
#90
Tuần 20
#84
Tuần 19
#76
Tuần 18
#74
Tuần 17
#78
Tuần 16
#74
Tuần 15
#83
Tuần 14
#77
Tuần 13
#91
Tuần 12
#93
Tuần 11
#94
Tuần 10
#95
Tuần 9
#103
Tuần 8
#99
Tuần 7
#86
Tuần 6
#90
Tuần 5
#96
Tuần 4
#100
Tuần 3
#102
Tuần 2
#91
Tuần 1
#92
Tháng 12
#86
Tháng 11
#69
Tháng 10
#56
Tháng 9
#57
Tháng 8
#83
Tuần 52
#89
Tuần 51
#94
Tuần 50
#88
Tuần 49
#88
Tuần 48
#95
Tuần 47
#98
Tuần 46
#80
Tuần 45
#82
Tuần 44
#73
Tuần 43
#70
Tuần 42
#70
Tuần 41
#69
Tuần 40
#65
Tuần 39
#64
Tuần 38
#60
Tuần 37
#58
Tuần 36
#51
Tuần 35
#52
Tuần 34
#49
Tuần 33
#50
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *