Ngay Ở Đây Ngay Lúc Này

Ca sĩ:
Bích Phương

Sáng tác / Sản xuất: Phạm Thanh Hà, Tiên Cookie

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#939
Tuần 37
#1015
Tuần 36
#990
Tuần 35
#1084
Tuần 34
#1213
Tuần 33
#944
Tuần 32
#939
Tuần 31
#870
Tuần 30
#798
Tuần 29
#831
Tuần 28
#633
Tuần 27
#844
Tuần 26
#817
Tuần 25
#904
Tuần 24
#813
Tuần 23
#743
Tuần 22
#896
Tuần 21
#775
Tuần 20
#433
Tuần 19
#687
Tuần 18
#693
Tuần 17
#716
Tuần 16
#896
Tuần 15
#950
Tuần 14
#703
Tuần 13
#698
Tuần 12
#762
Tuần 11
#601
Tuần 10
#386
Tuần 9
#585
Tuần 8
#486
Tuần 7
#629
Tuần 6
#555
Tuần 5
#647
Tuần 4
#530
Tuần 3
#607
Tuần 2
#597
Tuần 1
#429
Tháng 12
#510
Tuần 52
#482
Tuần 51
#487
Tuần 50
#379
Tuần 49
#474
Tuần 48

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *