Nếu Ta Ngược Lối

Ca sĩ:
Châu Khải Phong

Sáng tác / Sản xuất: Đinh Tùng Huy

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#71
Tuần 37
#81
Tuần 36
#70
Tuần 35
#60
Tuần 34
#51
Tuần 33
#56
Tuần 32
#60
Tuần 31
#59
Tuần 30
#62
Tuần 29
#19
Tuần 28
#20
Tuần 27
#57
Tuần 26
#65
Tuần 25
#77
Tuần 24
#88
Tuần 23
#62
Tuần 22
#83
Tuần 21
#73
Tuần 20
#60
Tuần 19
#52
Tuần 18
#49
Tuần 17
#20
Tuần 16
#20
Tuần 15
#17
Tuần 14
#12
Tuần 13
#12
Tuần 12
#6
Tuần 11
#5
Tuần 10
#5
Tuần 9
#5
Tuần 8
#5
Tuần 7
#17
Tuần 6
#10
Tuần 5
#12
Tuần 4
#8
Tuần 3
#4
Tuần 2
#7
Tuần 1
#157
Tháng 12
#11
Tuần 52
#48
Tuần 51
#62
Tuần 50
#219
Tuần 49

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *