Nếu Mình Gần Nhau

Ca sĩ:
Đen, Chi Pu, Lynk Lee

Sáng tác/Sản xuất: (đang cập nhật)

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#937
Tuần 37
#955
Tuần 36
#1058
Tuần 35
#1014
Tuần 34
#989
Tuần 33
#1049
Tuần 32
#1002
Tuần 31
#1070
Tuần 30
#1054
Tuần 29
#832
Tuần 28
#704
Tuần 27
#1028
Tuần 26
#1028
Tuần 25
#1003
Tuần 24
#1004
Tuần 23
#941
Tuần 22
#942
Tuần 21
#939
Tuần 20
#917
Tuần 19
#873
Tuần 18
#847
Tuần 17
#848
Tuần 16
#832
Tuần 15
#801
Tuần 14
#780
Tuần 13
#799
Tuần 12
#662
Tuần 11
#665
Tuần 10
#601
Tuần 9
#561
Tuần 8
#539
Tuần 7
#592
Tuần 6
#567
Tuần 5
#515
Tuần 4
#505
Tuần 3

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *