Mượn Rượu Tỏ Tình

Ca sĩ:
BigDaddy, Emily

Sáng tác / Sản xuất: Tiên Cookie, BigDaddy

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#14
Tuần 37
#14
Tuần 36
#15
Tuần 35
#11
Tuần 34
#11
Tuần 33
#13
Tuần 32
#9
Tuần 31
#10
Tuần 30
#12
Tuần 29
#42
Tuần 28
#103
Tuần 27
#7
Tuần 26
#5
Tuần 25
#3
Tuần 24
#2
Tuần 23
#6
Tuần 22
#4
Tuần 21
#3
Tuần 20
#4
Tuần 19
#5
Tuần 18
#3
Tuần 17
#3
Tuần 16
#2
Tuần 15
#2
Tuần 14
#2
Tuần 13
#2
Tuần 12
#3
Tuần 11
#2
Tuần 10
#2
Tuần 9
#2
Tuần 8
#2
Tuần 7

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *