Mời Anh Vào Team Em

Ca sĩ:
Chi Pu, Masew

Sáng tác / Sản xuất: Đạt G

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#269
Tuần 37
#212
Tuần 36
#249
Tuần 35
#226
Tuần 34
#254
Tuần 33
#212
Tuần 32
#237
Tuần 31
#237
Tuần 30
#243
Tuần 29
#367
Tuần 28
#279
Tuần 27
#190
Tuần 26
#175
Tuần 25
#162
Tuần 24
#160
Tuần 23
#157
Tuần 22
#107
Tuần 21
#74
Tuần 20
#57
Tuần 19
#73
Tuần 18
#103
Tuần 17
#149
Tuần 16
#145
Tuần 15
#144
Tuần 14
#148
Tuần 13
#93
Tuần 12
#160
Tuần 11
#161
Tuần 10
#164
Tuần 9
#148
Tuần 8
#96
Tuần 7
#35
Tuần 6
#29
Tuần 5
#15
Tuần 4
#20
Tuần 3
#23
Tuần 2
#44
Tuần 1
#6
Tháng 12
#22
Tuần 52
#5
Tuần 51
#3
Tuần 50
#3
Tuần 49
#23
Tuần 48

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *