Mắt Nhắm Môi Chạm

Ca sĩ:
Lou Hoàng, CARA

Sáng tác / Sản xuất: Nguyễn Phúc Thiện, OnlyC

Nghe trực tuyến:
Xem MV:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#716
Tuần 37
#730
Tuần 36
#704
Tuần 35
#655
Tuần 34
#633
Tuần 33
#693
Tuần 32
#692
Tuần 31
#733
Tuần 30
#756
Tuần 29
#499
Tuần 28
#471
Tuần 27
#691
Tuần 26
#706
Tuần 25
#689
Tuần 24
#746
Tuần 23
#664
Tuần 22
#672
Tuần 21
#664
Tuần 20
#652
Tuần 19
#596
Tuần 18
#587
Tuần 17
#520
Tuần 16
#582
Tuần 15
#542
Tuần 14
#568
Tuần 13
#555
Tuần 12
#465
Tuần 11
#462
Tuần 10
#454
Tuần 9
#438
Tuần 8
#442
Tuần 7
#541
Tuần 6
#510
Tuần 5
#508
Tuần 4
#450
Tuần 3
#440
Tuần 2
#407
Tuần 1
#431
Tháng 12
#376
Tháng 11
#295
Tháng 10
#252
Tháng 9
#194
Tháng 8
#403
Tuần 52
#445
Tuần 51
#431
Tuần 50
#414
Tuần 49
#394
Tuần 48
#409
Tuần 47
#392
Tuần 46
#365
Tuần 45
#352
Tuần 44
#347
Tuần 43
#329
Tuần 42
#315
Tuần 41
#299
Tuần 40
#275
Tuần 39
#259
Tuần 38
#243
Tuần 37
#248
Tuần 36
#234
Tuần 35
#227
Tuần 34
#198
Tuần 33
#185
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *