Lại Nhớ Người Yêu

Ca sĩ:
Lê Bảo Bình

Sáng tác / Sản xuất: Giao Tiên

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#1577
Tuần 37
#1554
Tuần 36
#1519
Tuần 35
#1540
Tuần 34
#1520
Tuần 33
#1470
Tuần 32
#941
Tuần 31
#669
Tuần 30
#550
Tuần 29
#740
Tuần 28
#569
Tuần 27
#700
Tuần 26
#723
Tuần 25
#813
Tuần 24
#693
Tuần 23
#805
Tuần 22
#883
Tuần 21
#613
Tuần 20
#599
Tuần 19
#535
Tuần 18
#554
Tuần 17
#573
Tuần 16
#543
Tuần 15
#686
Tuần 14
#594
Tuần 13
#697
Tuần 12
#676
Tuần 11
#727
Tuần 10
#540
Tuần 9
#617
Tuần 8
#551
Tuần 7
#707
Tuần 6
#756
Tuần 5
#745
Tuần 4
#751
Tuần 3
#754
Tuần 2
#715
Tuần 1
#619
Tháng 12
#580
Tháng 11
#513
Tháng 10
#446
Tháng 9
#380
Tháng 8
#477
Tuần 52
#535
Tuần 51
#539
Tuần 50
#613
Tuần 49
#666
Tuần 48
#572
Tuần 47
#544
Tuần 46
#543
Tuần 45
#523
Tuần 44
#458
Tuần 43
#501
Tuần 42
#506
Tuần 41
#503
Tuần 40
#461
Tuần 39
#466
Tuần 38
#440
Tuần 37
#433
Tuần 36
#402
Tuần 35
#394
Tuần 34
#368
Tuần 33
#364
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *