Không Thể Yêu Ai Được Nữa

Ca sĩ:
Gin Tuấn Kiệt

Sáng tác / Sản xuất: Mr Siro

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#404
Tuần 37
#404
Tuần 36
#397
Tuần 35
#366
Tuần 34
#366
Tuần 33
#399
Tuần 32
#414
Tuần 31
#430
Tuần 30
#425
Tuần 29
#260
Tuần 28
#217
Tuần 27
#391
Tuần 26
#407
Tuần 25
#412
Tuần 24
#432
Tuần 23
#400
Tuần 22
#428
Tuần 21
#412
Tuần 20
#411
Tuần 19
#420
Tuần 18
#453
Tuần 17
#366
Tuần 16
#371
Tuần 15
#373
Tuần 14
#373
Tuần 13
#395
Tuần 12
#293
Tuần 11
#296
Tuần 10
#293
Tuần 9
#285
Tuần 8
#282
Tuần 7
#398
Tuần 6
#351
Tuần 5
#358
Tuần 4
#316
Tuần 3
#307
Tuần 2
#284
Tuần 1
#287
Tháng 12
#257
Tháng 11
#221
Tháng 10
#213
Tháng 9
#181
Tháng 8
#260
Tuần 52
#291
Tuần 51
#273
Tuần 50
#285
Tuần 49
#272
Tuần 48
#305
Tuần 47
#289
Tuần 46
#263
Tuần 45
#257
Tuần 44
#254
Tuần 43
#248
Tuần 42
#241
Tuần 41
#233
Tuần 40
#211
Tuần 39
#216
Tuần 38
#189
Tuần 37
#206
Tuần 36
#202
Tuần 35
#190
Tuần 34
#185
Tuần 33
#181
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *