Không Phải Em Đúng Không?

Ca sĩ:
Dương Hoàng Yến

Sáng tác / Sản xuất: Khắc Việt

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#94
Tuần 37
#91
Tuần 36
#71
Tuần 35
#56
Tuần 34
#46
Tuần 33
#57
Tuần 32
#61
Tuần 31
#62
Tuần 30
#59
Tuần 29
#21
Tuần 28
#18
Tuần 27
#55
Tuần 26
#63
Tuần 25
#74
Tuần 24
#86
Tuần 23
#61
Tuần 22
#85
Tuần 21
#71
Tuần 20
#58
Tuần 19
#49
Tuần 18
#50
Tuần 17
#22
Tuần 16
#19
Tuần 15
#16
Tuần 14
#9
Tuần 13
#10
Tuần 12
#5
Tuần 11
#4
Tuần 10
#4
Tuần 9
#4
Tuần 8
#4
Tuần 7
#14
Tuần 6
#6
Tuần 5
#9
Tuần 4
#7
Tuần 3
#14
Tuần 2
#21
Tuần 1
#23
Tuần 52
#424
Tuần 51

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *