Không Phải Em Đúng Không (New Version)

Ca sĩ:
Dương Hoàng Yến, Bùi Anh Tuấn

Sáng tác / Sản xuất: Khắc Việt

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#552
Tuần 37
#527
Tuần 36
#507
Tuần 35
#475
Tuần 34
#466
Tuần 33
#499
Tuần 32
#520
Tuần 31
#546
Tuần 30
#538
Tuần 29
#326
Tuần 28
#309
Tuần 27
#506
Tuần 26
#509
Tuần 25
#503
Tuần 24
#522
Tuần 23
#476
Tuần 22
#479
Tuần 21
#464
Tuần 20
#446
Tuần 19
#423
Tuần 18
#439
Tuần 17
#350
Tuần 16
#345
Tuần 15
#313
Tuần 14
#211
Tuần 13
#210
Tuần 12
#138
Tuần 11
#125
Tuần 10
#127
Tuần 9
#131
Tuần 8
#130
Tuần 7
#226
Tuần 6
#187
Tuần 5
#192
Tuần 4
#158
Tuần 3
#138
Tuần 2
#223
Tuần 1

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *