Không Giữ Được Em

Ca sĩ:
Ali Hoàng Dương

Sáng tác / Sản xuất: Dương Khắc Linh

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#988
Tuần 37
#747
Tuần 36
#745
Tuần 35
#992
Tuần 34
#1126
Tuần 33
#406
Tuần 32
#436
Tuần 31
#465
Tuần 30
#450
Tuần 29
#515
Tuần 28
#466
Tuần 27
#406
Tuần 26
#400
Tuần 25
#556
Tuần 24
#493
Tuần 23
#652
Tuần 22
#704
Tuần 21
#525
Tuần 20
#467
Tuần 19
#376
Tuần 18
#288
Tuần 17
#515
Tuần 16
#554
Tuần 15
#549
Tuần 14
#392
Tuần 13
#434
Tuần 12
#530
Tuần 11
#412
Tuần 10
#271
Tuần 9
#203
Tuần 8
#467
Tuần 7
#458
Tuần 6
#562
Tuần 5
#597
Tuần 4
#631
Tuần 3
#640
Tuần 2
#698
Tuần 1
#514
Tháng 12
#555
Tháng 11
#507
Tháng 10
#429
Tháng 9
#362
Tháng 8
#574
Tuần 52
#518
Tuần 51
#415
Tuần 50
#481
Tuần 49
#613
Tuần 48
#576
Tuần 47
#519
Tuần 46
#545
Tuần 45
#527
Tuần 44
#447
Tuần 43
#498
Tuần 42
#509
Tuần 41
#499
Tuần 40
#458
Tuần 39
#454
Tuần 38
#432
Tuần 37
#432
Tuần 36
#389
Tuần 35
#374
Tuần 34
#350
Tuần 33
#357
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *