Kết Thúc Lâu Rồi

Ca sĩ:
Lê Bảo Bình

Sáng tác / Sản xuất: Lê Bảo Bình

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#152
Tuần 37
#143
Tuần 36
#148
Tuần 35
#176
Tuần 34
#180
Tuần 33
#119
Tuần 32
#121
Tuần 31
#99
Tuần 30
#104
Tuần 29
#231
Tuần 28
#145
Tuần 27
#63
Tuần 26
#84
Tuần 25
#95
Tuần 24
#73
Tuần 23
#101
Tuần 22
#109
Tuần 21
#82
Tuần 20
#56
Tuần 19
#53
Tuần 18
#52
Tuần 17
#84
Tuần 16
#79
Tuần 15
#78
Tuần 14
#56
Tuần 13
#89
Tuần 12
#178
Tuần 11
#115
Tuần 10
#158
Tuần 9
#230
Tuần 8
#202
Tuần 7
#134
Tuần 6
#162
Tuần 5
#156
Tuần 4
#202
Tuần 3
#210
Tuần 2
#218
Tuần 1
#171
Tháng 12
#167
Tháng 11
#175
Tháng 10
#183
Tháng 9
#180
Tháng 8
#198
Tuần 52
#170
Tuần 51
#177
Tuần 50
#172
Tuần 49
#172
Tuần 48
#160
Tuần 47
#157
Tuần 46
#160
Tuần 45
#154
Tuần 44
#113
Tuần 43
#142
Tuần 42
#164
Tuần 41
#175
Tuần 40
#186
Tuần 39
#192
Tuần 38
#200
Tuần 37
#190
Tuần 36
#183
Tuần 35
#183
Tuần 34
#183
Tuần 33
#186
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *