Hồng Nhan

Ca sĩ:
Jack

Sáng tác / Sản xuất: Jack

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#22
Tuần 37
#19
Tuần 36
#17
Tuần 35
#12
Tuần 34
#15
Tuần 33
#18
Tuần 32
#18
Tuần 31
#17
Tuần 30
#16
Tuần 29
#7
Tuần 28
#7
Tuần 27
#15
Tuần 26
#18
Tuần 25
#18
Tuần 24
#19
Tuần 23
#12
Tuần 22
#12
Tuần 21
#11
Tuần 20
#8
Tuần 19
#9
Tuần 18
#8
Tuần 17
#5
Tuần 16
#5
Tuần 15
#8
Tuần 14

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *