Em, Về Đi Em

Ca sĩ:
Hoa Vinh

Sáng tác / Sản xuất: Đạt G

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#213
Tuần 37
#214
Tuần 36
#197
Tuần 35
#177
Tuần 34
#149
Tuần 33
#135
Tuần 32
#152
Tuần 31
#164
Tuần 30
#175
Tuần 29
#67
Tuần 28
#48
Tuần 27
#142
Tuần 26
#158
Tuần 25
#164
Tuần 24
#172
Tuần 23
#140
Tuần 22
#152
Tuần 21
#133
Tuần 20
#120
Tuần 19
#101
Tuần 18
#115
Tuần 17
#53
Tuần 16
#44
Tuần 15
#46
Tuần 14
#30
Tuần 13
#53
Tuần 12

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *