Em Giờ Ra Sao

Ca sĩ:
Lê Bảo Bình

Sáng tác / Sản xuất: Lê Bảo Bình

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#482
Tuần 37
#466
Tuần 36
#455
Tuần 35
#422
Tuần 34
#418
Tuần 33
#436
Tuần 32
#457
Tuần 31
#452
Tuần 30
#435
Tuần 29
#318
Tuần 28
#325
Tuần 27
#458
Tuần 26
#471
Tuần 25
#485
Tuần 24
#491
Tuần 23
#464
Tuần 22
#467
Tuần 21
#467
Tuần 20
#461
Tuần 19
#434
Tuần 18
#442
Tuần 17
#385
Tuần 16
#389
Tuần 15
#384
Tuần 14
#381
Tuần 13
#416
Tuần 12
#330
Tuần 11
#345
Tuần 10
#336
Tuần 9
#326
Tuần 8
#322
Tuần 7
#409
Tuần 6
#389
Tuần 5
#388
Tuần 4
#361
Tuần 3
#355
Tuần 2
#333
Tuần 1
#352
Tháng 12
#313
Tháng 11
#261
Tháng 10
#244
Tháng 9
#249
Tháng 8
#308
Tuần 52
#342
Tuần 51
#340
Tuần 50
#335
Tuần 49
#323
Tuần 48
#336
Tuần 47
#327
Tuần 46
#308
Tuần 45
#290
Tuần 44
#295
Tuần 43
#280
Tuần 42
#277
Tuần 41
#268
Tuần 40
#253
Tuần 39
#244
Tuần 38
#227
Tuần 37
#233
Tuần 36
#228
Tuần 35
#219
Tuần 34
#214
Tuần 33
#218
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *