Em Gái Mưa

Ca sĩ:
Hương Tràm

Sáng tác / Sản xuất: Mr Siro

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#153
Tuần 37
#135
Tuần 36
#121
Tuần 35
#102
Tuần 34
#108
Tuần 33
#116
Tuần 32
#131
Tuần 31
#148
Tuần 30
#163
Tuần 29
#72
Tuần 28
#74
Tuần 27
#130
Tuần 26
#144
Tuần 25
#156
Tuần 24
#169
Tuần 23
#151
Tuần 22
#161
Tuần 21
#152
Tuần 20
#156
Tuần 19
#169
Tuần 18
#170
Tuần 17
#102
Tuần 16
#106
Tuần 15
#136
Tuần 14
#119
Tuần 13
#134
Tuần 12
#79
Tuần 11
#76
Tuần 10
#77
Tuần 9
#59
Tuần 8
#63
Tuần 7
#152
Tuần 6
#130
Tuần 5
#140
Tuần 4
#113
Tuần 3
#104
Tuần 2
#101
Tuần 1
#83
Tháng 12
#76
Tháng 11
#64
Tháng 10
#62
Tháng 9
#69
Tháng 8
#78
Tuần 52
#109
Tuần 51
#87
Tuần 50
#81
Tuần 49
#76
Tuần 48
#154
Tuần 47
#136
Tuần 46
#98
Tuần 45
#99
Tuần 44
#83
Tuần 43
#85
Tuần 42
#80
Tuần 41
#76
Tuần 40
#57
Tuần 39
#62
Tuần 38
#50
Tuần 37
#64
Tuần 36
#61
Tuần 35
#57
Tuần 34
#58
Tuần 33
#67
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *