Đúng Người Đúng Thời Điểm

Ca sĩ:
Thanh Hưng

Sáng tác / Sản xuất: Thanh Hưng

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#33
Tuần 37
#32
Tuần 36
#29
Tuần 35
#25
Tuần 34
#24
Tuần 33
#24
Tuần 32
#32
Tuần 31
#30
Tuần 30
#31
Tuần 29
#13
Tuần 28
#13
Tuần 27
#27
Tuần 26
#33
Tuần 25
#34
Tuần 24
#34
Tuần 23
#21
Tuần 22
#33
Tuần 21
#24
Tuần 20
#17
Tuần 19
#19
Tuần 18
#19
Tuần 17
#8
Tuần 16
#8
Tuần 15
#6
Tuần 14
#4
Tuần 13
#4
Tuần 12
#1
Tuần 11
#1
Tuần 10
#1
Tuần 9
#1
Tuần 8
#1
Tuần 7
#1
Tuần 6
#1
Tuần 5
#20
Tuần 4
#26
Tuần 3
#42
Tuần 2
#179
Tuần 1

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *