Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy

Ca sĩ:
Trà My Idol

Sáng tác / Sản xuất: Mr Siro

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#105
Tuần 37
#122
Tuần 36
#124
Tuần 35
#110
Tuần 34
#111
Tuần 33
#121
Tuần 32
#110
Tuần 31
#111
Tuần 30
#119
Tuần 29
#110
Tuần 28
#109
Tuần 27
#108
Tuần 26
#101
Tuần 25
#102
Tuần 24
#104
Tuần 23
#91
Tuần 22
#97
Tuần 21
#93
Tuần 20
#81
Tuần 19
#69
Tuần 18
#73
Tuần 17
#68
Tuần 16
#65
Tuần 15
#72
Tuần 14
#63
Tuần 13
#37
Tuần 12
#45
Tuần 11
#63
Tuần 10
#73
Tuần 9
#65
Tuần 8
#66
Tuần 7
#62
Tuần 6
#71
Tuần 5
#71
Tuần 4
#74
Tuần 3
#82
Tuần 2
#75
Tuần 1
#64
Tháng 12
#39
Tháng 11
#28
Tháng 10
#26
Tháng 9
#19
Tháng 8
#65
Tuần 52
#75
Tuần 51
#69
Tuần 50
#63
Tuần 49
#59
Tuần 48
#57
Tuần 47
#63
Tuần 46
#37
Tuần 45
#34
Tuần 44
#34
Tuần 43
#33
Tuần 42
#33
Tuần 41
#33
Tuần 40
#30
Tuần 39
#28
Tuần 38
#28
Tuần 37
#25
Tuần 36
#25
Tuần 35
#24
Tuần 34
#24
Tuần 33
#24
Tuần 32

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *