Đưa Em Đi Khắp Thế Gian

Ca sĩ:
Bích Phương

Sáng tác / Sản xuất: Huỳnh Hiền Năng

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#384
Tuần 37
#342
Tuần 36
#394
Tuần 35
#395
Tuần 34
#396
Tuần 33
#390
Tuần 32
#351
Tuần 31
#412
Tuần 30
#389
Tuần 29
#563
Tuần 28
#648
Tuần 27
#356
Tuần 26
#346
Tuần 25
#245
Tuần 24
#288
Tuần 23
#325
Tuần 22
#297
Tuần 21
#279
Tuần 20
#270
Tuần 19
#207
Tuần 18
#232
Tuần 17
#243
Tuần 16
#282
Tuần 15
#302
Tuần 14
#309
Tuần 13
#317
Tuần 12
#376
Tuần 11
#354
Tuần 10
#362
Tuần 9
#355
Tuần 8
#325
Tuần 7
#209
Tuần 6
#225
Tuần 5
#181
Tuần 4
#220
Tuần 3
#226
Tuần 2
#266
Tuần 1
#186
Tháng 12
#164
Tháng 11
#167
Tháng 10
#148
Tháng 9
#187
Tháng 8
#280
Tuần 52
#195
Tuần 51
#202
Tuần 50
#187
Tuần 49
#177
Tuần 48
#141
Tuần 47
#142
Tuần 46
#161
Tuần 45
#155
Tuần 44
#143
Tuần 43
#159
Tuần 42
#150
Tuần 41
#528
Tuần 40
#176
Tuần 39
#161
Tuần 38
#147
Tuần 37
#149
Tuần 36
#163
Tuần 35
#161
Tuần 34
#170
Tuần 33
#183
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *