Drama Queen

Ca sĩ:
Bích Phương

Sáng tác / Sản xuất: Phạm Thanh Hà, Tiên Cookie

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#770
Tuần 37
#892
Tuần 36
#959
Tuần 35
#948
Tuần 34
#1230
Tuần 33
#920
Tuần 32
#901
Tuần 31
#661
Tuần 30
#611
Tuần 29
#741
Tuần 28
#621
Tuần 27
#707
Tuần 26
#724
Tuần 25
#827
Tuần 24
#740
Tuần 23
#910
Tuần 22
#895
Tuần 21
#688
Tuần 20
#366
Tuần 19
#508
Tuần 18
#506
Tuần 17
#603
Tuần 16
#627
Tuần 15
#660
Tuần 14
#638
Tuần 13
#639
Tuần 12
#671
Tuần 11
#565
Tuần 10
#447
Tuần 9
#514
Tuần 8
#399
Tuần 7
#550
Tuần 6
#591
Tuần 5
#608
Tuần 4
#515
Tuần 3
#585
Tuần 2
#573
Tuần 1
#475
Tháng 12
#515
Tuần 52
#455
Tuần 51
#484
Tuần 50
#423
Tuần 49
#536
Tuần 48

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *