Đóa Hoa Hồng (Queen)

Ca sĩ:
Chi Pu, Masew

Sáng tác / Sản xuất: Andiez

Nghe trực tuyến:
Xem MV:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#654
Tuần 37
#657
Tuần 36
#644
Tuần 35
#598
Tuần 34
#582
Tuần 33
#624
Tuần 32
#633
Tuần 31
#657
Tuần 30
#686
Tuần 29
#446
Tuần 28
#408
Tuần 27
#647
Tuần 26
#660
Tuần 25
#666
Tuần 24
#682
Tuần 23
#622
Tuần 22
#628
Tuần 21
#608
Tuần 20
#624
Tuần 19
#578
Tuần 18
#551
Tuần 17
#440
Tuần 16
#435
Tuần 15
#421
Tuần 14
#426
Tuần 13
#408
Tuần 12
#387
Tuần 11
#386
Tuần 10
#380
Tuần 9
#362
Tuần 8
#355
Tuần 7
#329
Tuần 6
#357
Tuần 5
#374
Tuần 4
#374
Tuần 3
#375
Tuần 2
#343
Tuần 1
#283
Tháng 12
#250
Tháng 11
#232
Tháng 10
#214
Tháng 9
#168
Tháng 8
#349
Tuần 52
#322
Tuần 51
#280
Tuần 50
#266
Tuần 49
#263
Tuần 48
#258
Tuần 47
#247
Tuần 46
#240
Tuần 45
#240
Tuần 44
#244
Tuần 43
#232
Tuần 42
#229
Tuần 41
#218
Tuần 40
#225
Tuần 39
#217
Tuần 38
#210
Tuần 37
#204
Tuần 36
#198
Tuần 35
#195
Tuần 34
#191
Tuần 33
#190
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *