Đi Yêu Tin

Ca sĩ:
Lê Thiện Hiếu

Sáng tác / Sản xuất: Lê Thiện Hiếu

Nghe trực tuyến:
Xem MV:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#825
Tuần 37
#843
Tuần 36
#802
Tuần 35
#813
Tuần 34
#781
Tuần 33
#484
Tuần 32
#458
Tuần 31
#450
Tuần 30
#398
Tuần 29
#674
Tuần 28
#546
Tuần 27
#840
Tuần 26
#768
Tuần 25
#753
Tuần 24
#679
Tuần 23
#748
Tuần 22
#685
Tuần 21
#652
Tuần 20
#655
Tuần 19
#593
Tuần 18
#581
Tuần 17
#496
Tuần 16
#537
Tuần 15
#672
Tuần 14
#665
Tuần 13
#576
Tuần 12
#588
Tuần 11
#293
Tuần 10
#518
Tuần 9
#600
Tuần 8
#615
Tuần 7
#529
Tuần 6
#568
Tuần 5
#551
Tuần 4
#420
Tuần 3
#413
Tuần 2
#457
Tuần 1
#368
Tháng 12
#302
Tháng 11
#154
Tháng 10
#177
Tháng 9
#367
Tuần 52
#360
Tuần 51
#312
Tuần 50
#391
Tuần 49
#437
Tuần 48
#335
Tuần 47
#324
Tuần 46
#283
Tuần 45
#271
Tuần 44
#186
Tuần 43
#247
Tuần 42
#184
Tuần 41
#161
Tuần 40
#124
Tuần 39
#89
Tuần 38
#91
Tuần 37

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *