Dĩ Vãng Nhạt Nhòa

Ca sĩ:
Hoàng Tôn, Đạt G
,
So Hi

Sáng tác / Sản xuất: Nhạc Hoa Lời Việt

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#819
Tuần 37
#823
Tuần 36
#791
Tuần 35
#744
Tuần 34
#712
Tuần 33
#784
Tuần 32
#773
Tuần 31
#801
Tuần 30
#805
Tuần 29
#512
Tuần 28
#475
Tuần 27
#650
Tuần 26
#657
Tuần 25
#746
Tuần 24
#798
Tuần 23
#656
Tuần 22
#692
Tuần 21
#726
Tuần 20
#648
Tuần 19
#722
Tuần 18
#715
Tuần 17
#622
Tuần 16
#646
Tuần 15
#629
Tuần 14
#617
Tuần 13
#615
Tuần 12
#479
Tuần 11
#506
Tuần 10
#482
Tuần 9
#462
Tuần 8
#469
Tuần 7
#575
Tuần 6
#528
Tuần 5
#494
Tuần 4
#453
Tuần 3
#437
Tuần 2
#346
Tuần 1
#270
Tháng 12
#392
Tháng 11
#263
Tuần 52
#288
Tuần 51
#276
Tuần 50
#275
Tuần 49
#248
Tuần 48
#254
Tuần 47
#294
Tuần 46

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *