Đẹp Nhất Là Em (Between Us)

Ca sĩ:
Soobin Hoàng Sơn
,
Ji Yeon (T-ara)

Sáng tác / Sản xuất: Krazy Park, Eddy S Park, Soobin Hoàng Sơn

Nghe trực tuyến:
Xem MV:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#277
Tuần 37
#255
Tuần 36
#285
Tuần 35
#237
Tuần 34
#248
Tuần 33
#251
Tuần 32
#223
Tuần 31
#228
Tuần 30
#227
Tuần 29
#252
Tuần 28
#272
Tuần 27
#104
Tuần 26
#40
Tuần 25
#30
Tuần 24
#20
Tuần 23
#173
Tuần 22
#165
Tuần 21
#156
Tuần 20
#147
Tuần 19
#124
Tuần 18
#138
Tuần 17
#152
Tuần 16
#155
Tuần 15
#147
Tuần 14
#142
Tuần 13
#137
Tuần 12
#155
Tuần 11
#143
Tuần 10
#141
Tuần 9
#150
Tuần 8
#137
Tuần 7
#97
Tuần 6
#114
Tuần 5
#117
Tuần 4
#120
Tuần 3
#105
Tuần 2
#88
Tuần 1
#55
Tháng 12
#83
Tháng 11
#27
Tháng 10
#15
Tháng 9
#8
Tháng 8
#58
Tuần 52
#9
Tuần 51
#77
Tuần 50
#89
Tuần 49
#97
Tuần 48
#113
Tuần 47
#114
Tuần 46
#75
Tuần 45
#70
Tuần 44
#68
Tuần 43
#36
Tuần 42
#18
Tuần 41
#17
Tuần 40
#22
Tuần 39
#15
Tuần 38
#18
Tuần 37
#15
Tuần 36
#16
Tuần 35
#13
Tuần 34
#8
Tuần 33
#3
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

1

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *