Đã Từng Vô Giá

Ca sĩ:
Mr Siro
,
Mr.Siro

Sáng tác / Sản xuất: Mr.Siro

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#217
Tuần 37
#213
Tuần 36
#214
Tuần 35
#218
Tuần 34
#231
Tuần 33
#238
Tuần 32
#213
Tuần 31
#205
Tuần 30
#220
Tuần 29
#372
Tuần 28
#467
Tuần 27
#158
Tuần 26
#162
Tuần 25
#161
Tuần 24
#157
Tuần 23
#163
Tuần 22
#142
Tuần 21
#138
Tuần 20
#131
Tuần 19
#129
Tuần 18
#135
Tuần 17
#157
Tuần 16
#150
Tuần 15
#145
Tuần 14
#155
Tuần 13
#165
Tuần 12
#248
Tuần 11
#289
Tuần 10
#297
Tuần 9
#294
Tuần 8
#270
Tuần 7
#137
Tuần 6
#165
Tuần 5
#161
Tuần 4
#215
Tuần 3
#215
Tuần 2
#225
Tuần 1
#174
Tháng 12
#160
Tháng 11
#145
Tháng 10
#159
Tháng 9
#146
Tháng 8
#251
Tuần 52
#168
Tuần 51
#169
Tuần 50
#173
Tuần 49
#165
Tuần 48
#167
Tuần 47
#153
Tuần 46
#147
Tuần 45
#138
Tuần 44
#128
Tuần 43
#110
Tuần 42
#120
Tuần 41
#123
Tuần 40
#152
Tuần 39
#160
Tuần 38
#158
Tuần 37
#165
Tuần 36
#181
Tuần 35
#178
Tuần 34
#174
Tuần 33
#178
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *