Con Trai Cưng

Ca sĩ:
B Ray, Masew

Sáng tác / Sản xuất: B Ray

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#184
Tuần 37
#168
Tuần 36
#179
Tuần 35
#169
Tuần 34
#161
Tuần 33
#178
Tuần 32
#134
Tuần 31
#126
Tuần 30
#140
Tuần 29
#284
Tuần 28
#400
Tuần 27
#114
Tuần 26
#90
Tuần 25
#81
Tuần 24
#64
Tuần 23
#69
Tuần 22
#63
Tuần 21
#67
Tuần 20
#61
Tuần 19
#58
Tuần 18
#58
Tuần 17
#70
Tuần 16
#69
Tuần 15
#68
Tuần 14
#64
Tuần 13
#44
Tuần 12
#86
Tuần 11
#105
Tuần 10
#138
Tuần 9
#146
Tuần 8
#154
Tuần 7
#43
Tuần 6
#67
Tuần 5
#79
Tuần 4
#95
Tuần 3
#98
Tuần 2
#82
Tuần 1
#14
Tháng 12
#78
Tháng 11
#70
Tuần 52
#27
Tuần 51
#19
Tuần 50
#15
Tuần 49
#12
Tuần 48
#7
Tuần 47
#8
Tuần 46
#156
Tuần 45

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *