Chuyện Tình Tôi

Ca sĩ:
Khắc Việt

Sáng tác / Sản xuất: Khắc Việt

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#464
Tuần 37
#480
Tuần 36
#433
Tuần 35
#404
Tuần 34
#462
Tuần 33
#479
Tuần 32
#441
Tuần 31
#411
Tuần 30
#456
Tuần 29
#630
Tuần 28
#733
Tuần 27
#355
Tuần 26
#313
Tuần 25
#262
Tuần 24
#291
Tuần 23
#322
Tuần 22
#300
Tuần 21
#301
Tuần 20
#292
Tuần 19
#277
Tuần 18
#267
Tuần 17
#335
Tuần 16
#356
Tuần 15
#357
Tuần 14
#367
Tuần 13
#279
Tuần 12
#396
Tuần 11
#394
Tuần 10
#412
Tuần 9
#408
Tuần 8
#383
Tuần 7
#245
Tuần 6
#280
Tuần 5
#287
Tuần 4
#286
Tuần 3
#292
Tuần 2
#323
Tuần 1
#277
Tháng 12
#222
Tháng 11
#195
Tháng 10
#198
Tháng 9
#68
Tháng 8
#345
Tuần 52
#277
Tuần 51
#277
Tuần 50
#277
Tuần 49
#262
Tuần 48
#223
Tuần 47
#210
Tuần 46
#216
Tuần 45
#203
Tuần 44
#198
Tuần 43
#183
Tuần 42
#160
Tuần 41
#168
Tuần 40
#195
Tuần 39
#219
Tuần 38
#197
Tuần 37
#195
Tuần 36
#189
Tuần 35
#108
Tuần 34
#102
Tuần 33
#98
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *