Chuyện Cũ Bỏ Qua

Ca sĩ:
Bích Phương

Sáng tác / Sản xuất: Huỳnh Hiền Năng

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#667
Tuần 37
#605
Tuần 36
#603
Tuần 35
#543
Tuần 34
#557
Tuần 33
#586
Tuần 32
#603
Tuần 31
#635
Tuần 30
#641
Tuần 29
#452
Tuần 28
#454
Tuần 27
#416
Tuần 26
#402
Tuần 25
#403
Tuần 24
#426
Tuần 23
#423
Tuần 22
#594
Tuần 21
#589
Tuần 20
#586
Tuần 19
#521
Tuần 18
#520
Tuần 17
#474
Tuần 16
#444
Tuần 15
#427
Tuần 14
#417
Tuần 13
#436
Tuần 12
#299
Tuần 11
#214
Tuần 10
#169
Tuần 9
#139
Tuần 8
#121
Tuần 7
#121
Tuần 6
#143
Tuần 5
#233
Tuần 4
#227
Tuần 3
#224
Tuần 2
#164
Tuần 1
#321
Tuần 52

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *