Chị Ngả Em Nâng

Ca sĩ:
Bích Phương

Sáng tác / Sản xuất: Phạm Thanh Hà, Tiên Cookie

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#314
Tuần 37
#199
Tuần 36
#228
Tuần 35
#359
Tuần 34
#501
Tuần 33
#174
Tuần 32
#222
Tuần 31
#168
Tuần 30
#103
Tuần 29
#217
Tuần 28
#220
Tuần 27
#446
Tuần 26
#572
Tuần 25
#638
Tuần 24
#499
Tuần 23
#445
Tuần 22
#461
Tuần 21
#218
Tuần 20
#112
Tuần 19
#109
Tuần 18
#119
Tuần 17
#213
Tuần 16
#201
Tuần 15
#248
Tuần 14
#214
Tuần 13
#271
Tuần 12
#265
Tuần 11
#114
Tuần 10
#75
Tuần 9
#133
Tuần 8
#103
Tuần 7
#216
Tuần 6
#207
Tuần 5
#280
Tuần 4
#237
Tuần 3
#233
Tuần 2
#287
Tuần 1
#118
Tháng 12
#163
Tuần 52
#164
Tuần 51
#175
Tuần 50
#142
Tuần 49
#203
Tuần 48
#202
Tuần 47

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *