Chạm Đáy Nỗi Đau

Ca sĩ:
ERIK

Sáng tác / Sản xuất: Mr Siro

Nghe trực tuyến:
Xem MV:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#125
Tuần 37
#127
Tuần 36
#117
Tuần 35
#97
Tuần 34
#102
Tuần 33
#113
Tuần 32
#126
Tuần 31
#151
Tuần 30
#145
Tuần 29
#54
Tuần 28
#52
Tuần 27
#117
Tuần 26
#120
Tuần 25
#133
Tuần 24
#152
Tuần 23
#110
Tuần 22
#130
Tuần 21
#119
Tuần 20
#123
Tuần 19
#120
Tuần 18
#107
Tuần 17
#42
Tuần 16
#55
Tuần 15
#66
Tuần 14
#59
Tuần 13
#57
Tuần 12
#34
Tuần 11
#34
Tuần 10
#27
Tuần 9
#24
Tuần 8
#19
Tuần 7
#55
Tuần 6
#37
Tuần 5
#43
Tuần 4
#30
Tuần 3
#24
Tuần 2
#16
Tuần 1
#19
Tháng 12
#17
Tháng 11
#11
Tháng 10
#5
Tháng 9
#12
Tháng 8
#14
Tuần 52
#32
Tuần 51
#25
Tuần 50
#25
Tuần 49
#21
Tuần 48
#42
Tuần 47
#50
Tuần 46
#27
Tuần 45
#21
Tuần 44
#20
Tuần 43
#19
Tuần 42
#16
Tuần 41
#14
Tuần 40
#8
Tuần 39
#7
Tuần 38
#6
Tuần 37
#5
Tuần 36
#5
Tuần 35
#6
Tuần 34
#6
Tuần 33
#6
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *