Càng Níu Giữ Càng Dễ Mất

Ca sĩ:
Mr Siro

Sáng tác / Sản xuất: Mr Siro

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#204
Tuần 37
#200
Tuần 36
#189
Tuần 35
#179
Tuần 34
#176
Tuần 33
#200
Tuần 32
#200
Tuần 31
#209
Tuần 30
#205
Tuần 29
#83
Tuần 28
#70
Tuần 27
#186
Tuần 26
#190
Tuần 25
#196
Tuần 24
#206
Tuần 23
#171
Tuần 22
#170
Tuần 21
#140
Tuần 20
#134
Tuần 19
#111
Tuần 18
#127
Tuần 17
#67
Tuần 16
#63
Tuần 15
#63
Tuần 14
#53
Tuần 13
#64
Tuần 12
#32
Tuần 11
#27
Tuần 10
#30
Tuần 9
#32
Tuần 8
#35
Tuần 7
#103
Tuần 6
#72
Tuần 5
#78
Tuần 4
#50
Tuần 3
#40
Tuần 2
#22
Tuần 1
#33
Tháng 12
#21
Tháng 11
#3
Tháng 10
#85
Tháng 9
#18
Tuần 52
#38
Tuần 51
#37
Tuần 50
#35
Tuần 49
#32
Tuần 48
#50
Tuần 47
#51
Tuần 46
#26
Tuần 45
#18
Tuần 44
#15
Tuần 43
#12
Tuần 42
#5
Tuần 41
#3
Tuần 40
#9
Tuần 39

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *