Buồn Thương Sếp

Ca sĩ:
Võ Đăng Khoa

Sáng tác / Sản xuất: Ssay Huỳnh

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#1494
Tuần 37
#1461
Tuần 36
#1446
Tuần 35
#1423
Tuần 34
#1397
Tuần 33
#1390
Tuần 32
#1352
Tuần 31
#1328
Tuần 30
#1309
Tuần 29
#1227
Tuần 28
#1156
Tuần 27
#1233
Tuần 26
#1144
Tuần 25
#1208
Tuần 24
#1199
Tuần 23
#1159
Tuần 22
#1133
Tuần 21
#1094
Tuần 20
#1071
Tuần 19
#1042
Tuần 18
#1029
Tuần 17
#997
Tuần 16
#1006
Tuần 15
#971
Tuần 14
#969
Tuần 13
#959
Tuần 12
#846
Tuần 11
#875
Tuần 10
#878
Tuần 9
#866
Tuần 8
#885
Tuần 7
#878
Tuần 6
#873
Tuần 5
#817
Tuần 4

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *