Bùa Yêu

Ca sĩ:
Bích Phương

Sáng tác / Sản xuất: Phạm Thanh Hà, Dương K, Tiên Cookie

Nghe trực tuyến:
Xem MV:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#176
Tuần 37
#156
Tuần 36
#172
Tuần 35
#309
Tuần 34
#469
Tuần 33
#117
Tuần 32
#180
Tuần 31
#110
Tuần 30
#70
Tuần 29
#164
Tuần 28
#82
Tuần 27
#133
Tuần 26
#148
Tuần 25
#211
Tuần 24
#175
Tuần 23
#289
Tuần 22
#401
Tuần 21
#177
Tuần 20
#97
Tuần 19
#118
Tuần 18
#106
Tuần 17
#193
Tuần 16
#167
Tuần 15
#222
Tuần 14
#195
Tuần 13
#241
Tuần 12
#266
Tuần 11
#142
Tuần 10
#149
Tuần 9
#216
Tuần 8
#161
Tuần 7
#323
Tuần 6
#330
Tuần 5
#370
Tuần 4
#329
Tuần 3
#326
Tuần 2
#338
Tuần 1
#257
Tháng 12
#352
Tháng 11
#342
Tháng 10
#314
Tháng 9
#228
Tháng 8
#253
Tuần 52
#245
Tuần 51
#287
Tuần 50
#263
Tuần 49
#355
Tuần 48
#276
Tuần 47
#325
Tuần 46
#348
Tuần 45
#350
Tuần 44
#211
Tuần 43
#349
Tuần 42
#405
Tuần 41
#465
Tuần 40
#303
Tuần 39
#386
Tuần 38
#361
Tuần 37
#419
Tuần 36
#308
Tuần 35
#269
Tuần 34
#273
Tuần 33
#300
Tuần 32

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *