Anh Đã Sai

Ca sĩ:
Cao Nam Thành

Sáng tác / Sản xuất: Lý Tuấn Kiệt

Nghe trực tuyến:

THÀNH TÍCH TRÊN V MUSIC CHART

#1200
Tuần 37
#1183
Tuần 36
#1126
Tuần 35
#1063
Tuần 34
#1005
Tuần 33
#1003
Tuần 32
#968
Tuần 31
#927
Tuần 30
#1134
Tuần 29
#975
Tuần 28
#878
Tuần 27
#1096
Tuần 26
#1067
Tuần 25
#1021
Tuần 24
#988
Tuần 23
#961
Tuần 22
#949
Tuần 21
#918
Tuần 20
#872
Tuần 19
#812
Tuần 18
#812
Tuần 17
#617
Tuần 16
#685
Tuần 15
#645
Tuần 14
#545
Tuần 13
#357
Tuần 12
#398
Tuần 11

Bài hát cùng nghệ sĩ

0

BÌNH LUẬN

Your email address will not be published. Required fields are marked *